Pronumele - Tipuri De Pronume Si Exemple

Pronumele este partea de vorbire flexibila care tine locul unui substantiv.

Pronumele este de mai multe feluri: pesonal, reflexiv, de intarire, posesiv, demonstrativ, nehotarat, interogativ, relativ, negativ.

Pronumele personal:

Pronumele personal este pronumele care indica persoana vorbirii (eu, noi), cu care se vorbeste(tu, voi), despre care se vorbeste(el, ea ei, ele). Are forme accentuate si neaccentuate. Se declina la toate cele cinci cazuri, avand forme dupa schema urmatoare:

Singular

Per-soanaNGDAcVIeumieimi, mipe minemaIItutieiti, tipe tinetetu!IIIelal(a, ai, ale) luiluiii, ipe elil, l-eaal(ai, a, ale) eieiii, ipe eao

Plural

Per-soanaNGDAcVIeunouane, niPe noineIItuva,viva, vipe voivavoi!IIIelal(ai, a, ale) lorle, lile, lipe eiii,ieaal(ai, a, ale) lorlorle,lipe elele

Functia sintactica a pronumelui personal:

Subiect in cazurile:

-Nominativ: El citeste.

-Genitiv: Ai lui au plecat la mare.

2. Nume predicativ in:

-Nominativ: Prietenul mae este el.

-Genitiv: Caietul este al lui.

-Acuzativ: Florile sunt pentru ea.

Atribut pronominal:

-Genitiv:Cartea lui este pe masa.

-Dativ: Succesul gratie lui ne-a incantat.

-Dativ posesiv: Mana-ti era rece.

-Nominativ (apozitie): Elena, ea, eate prietena lui.

-Acuzativ:Excursia impreuna cu voi a fost reusita.

4.Complement indirect: Pe ea am cautat-o.

5. Complement direct:

-Genitiv: Prietenii au luptat contra lui.

-Dativ: Lui i-am adus o carte.

-Acuzativ: Ma gandesc la voi.

6. Complement circumstantial de loc: Copii alergau spre noi.

7. Complement circumstantial de timp:

-Genitiv: Tu ai sosit acasa inaintea lui.

-Acuzativ: Ai intrat in clasa odata cu mine.

8. Complement de agent: Problema a fost compusa de el.

9. Complement circumstantial de mod: Copii au cantat ca voi.

10. Complement circumstantial de cauza:Am intarziat din pricina lui.

11. Complement circumstantial de scop: Ai muncit in scopul lui.

Pronumele personal de politete:

Are formele:

Persoana a-II-aPersoana a-III-asingularpluralsingularpluraloi749i3245biix oi749i3245biix masculinfemininmasculinfeminindmneata,mata, matale, d-tadumnea-voastra d-voastradumnealuidumneaeidumnealordumnealordomniile lor

Locutiuni pronominale de politete: Luminatia Ta, Inaltimea Sa, Preasfintia Sa, Majestatea Sa etc.

Pronumele reflexiv:

Pronumele reflexiv tine locul obictului asupra caruia se exercita direct sau indirect actiunea verbului.

Are forme proprii numai pentru persoana a-III-a. Pronumele reflexiv are numai DOUA cazuri: DATIV si ACUZATIV.

Formele pronumelui reflexiv:

CazuriPers.IPers.IIPersoana a-III-aN---G---D--Accentuat: sie, siesi; neaccentuat: isi, si, - siAc--Accentuat: sine, sinesi; neaccentuat: se, s

Functia sintactica:

Complement direct: El se spala.

Atribut pronominal:Lauda de sine.

Complement indirect: El isi aminteste de vacanta.

Atribut pronominal in D: Lundu-si haina a plecat.

Pronumele si adjectivul pronominal de intarire

Pronumele deintarire este partea flexibila de vorbire care insoteste un substantiv sau un pronume cu scopul de a preciza obiectul determinat. Are functia sinatctica de atribut adjectival, mai rar de subiect.

Formele pronumelui de intarire:

Nr.GenPersoana IPersoana IIPersona IIIsingularm:insumiinsutiinsusif:insamiinsetiinsasipluralm:insineinsivainsisif:inseneinsevaInsesi, insele

Exemple:

Insumi te-am vazut chiulind.

¯

pronume de intarire, SUBIECT

Elevul insusi a compus acest exercitiu.

¯

atribut adjectival

Tu insuti ai fost impotriva hotararii.

¯

atribut adjectival

Pronumele si adjectivul pronominal posesiv

Pronumele posesiv este partea flexibila de vorbire care inlocuieste numele posesorului, cat si al obiectului posedat

Este intotdeauna insotit de articolul posesival genitival: al, a, ai, ale.

Formele pronumelui posesiv:

Pronumele posesiv are forme pentru cele trei persoane, dupa genul si numarul obiectului posedat si dupa numarul posesorilor.

Un singur obiect posedat - un singur posesor:

Persoana (singular)masculinfemininPersoana I-aal meua meaPersoana a-II-aal taua taPersoana a-III-aal saua sa

Un singur obiect posedat - mai multi posesori

Persoanamasculin
download