Formule Trigonometrie Pentru Sinus, Cosinus, Tangenta Si Cotangenta

Formule pentru sinus, cosinus, tangenta si cotangenta

Formule pentru sin(a+b), cos(a+b), sin(a-b), cos(a-b) ;

cos (a - b) = cos a * cos b + sin a * sin b

cos (a + b) = cos a * cos b – sin a * sin b

sin (a - b) = sin a * cos a – sin b * cos b 55742ere17xzt2s

sin (a + b) = sin a * cos a + sin b * cos b

sin (- x) = cos x

cos (- x) = sin x

tg (a + b) = rz742e5517xzzt

tg (a – b) =

Formule pentru dublul unui unghi

sin 2x = 2 sin x cos x

cos 2x = cos2x – sin2x

cos 2x = 1 – 2 sin2x

cos 2x = 2 cos2x – 1

tg 2x =

ctg 2x =

Formule pentru jumatatea unui unghi

sin = ±

cos= ±

tg= ±

tg

download