Cercetare-de-marketing--intentii-de-cumparare-pentru-masini-de-spalat-in-Bucuresti

                    1. Stabilirea scopului cercetării

Scopul cercetării directe selective efectuate îl reprezintă:
- Studierea intenţiilor de cumpărare pentru maşini de spălat de pe piaţa oraşului Bucureşti
                   2. Stabilirea obiectivelor cercetării

 • Gradul de acoperire a intenţiilor de cumpărare pentru maşini de spălat

(materializarea lor în cumpărări efective).

 • Repartiţia intenţiilor de cumpărare pentru maşini de spălat în funcţie de venituri.
 • Repartiţia intenţiilor de cumpărare în funcţie de mărcile de maşini de spălat existente pe piaţa bucureşteană, pe un interval de 3 luni.
 • Repartiţia intenţiilor de cumpărare pentru maşini de spălat în funcţie de numărul de membrii ai familiei.
 • Repartiţia intenţiilor de cumpărare pentru maşini de spălat în funcţie de diversele caracteristici ale acestora: capacitatea de spală (Kg.), numărul de programe, viteza de centrifugare (rot/min), timp maxim de programare (min), consumul de apă la spălare (l), consumul de energie electrică (KW/h) etc.
 • Repartiţia intenţiilor de cumpărare pentru maşini de spălat în funcţie de tipul de magazin de unde cumpărătorii doresc să le achiziţioneze.
 • Repartiţia intenţiilor de cumpărare pentru maşini de spălat în funcţie de modul de achiziţionare.
 • Identificarea motivelor care au dus la apariţia intenţiei de cumpărare.
 • Studierea gradului de înzestrare a gospodăriilor cu maşini de spălat.
 •  Identificarea ritmului de înlocuire a maşinii de spălat.

 

 

3. Stabilirea ipotezelor şi variabilelor cercetării

3.1. Ipotezele cercetării:

 • Cel mult 65% din intenţiile de cumpărare de maşini de spălat se vor materializa în cumpărări efective.
 • Majoritatea intenţiilor de cumpărare se manifestă la familiile cu un venit mediu lunar de peste 6 mil. lei.
 • Se preconizează următoarea repartiţie a intenţiilor de cumpărare:

Whirpool... până în 30%
Candy... până în 10%
Daewoo... până în 7%
Electrolux... până în 13%
Bosch... până în 9 %
Zanussi... până în 15%
Gorenje... până în 15%
Ariston... până în 12%

 • Cea mai mare parte a intenţiilor de cumpărare se manifestă în cadrul famililor cu mai mult de trei persoane.
 • Motivele care au dus la apariţia intenţiei sunt:

- Nevoia de înlocuire a vechii maşini de spălat;

 • constituirea unei familii determină apariţia acestei nevoi;

 - Pentru a o dărui unor rude sau unor prieteni apropiaţi.

 • Cel puţin 80% din persoanele ce intenţionează să achiziţioneze o maşină de spălat preferă să o cumpere din magazinele specializate.
 • Majoritatea intenţiilor se manifestă pentru achiziţionarea în rate a produsului.
 • Cele mai importante caracteristici în funcţie de care se manifestă intenţiile de cumpărare sunt: capacitatea de spălare (Kg.), numărul de programe, consumul de apă la spălare (l), consumul de energie electrică (KW/h).
 • Până în 85% din familii au cel puţin o maşină de spălat.
 •  Ritmul mediu de înlocuire este apreciat că fiind de 10 ani.
 •   Între exprimarea intenţiilor şi numărul căsătoriilor există o relaţie direct proporţională.

3.2. Variabilele cercetării:

 • Intenţia de cumpărare (în următoarele 3 luni)

Definirea conceptuală: planul, gândul de a achiziţiona un anumit produs.
Definirea operaţională: scala nominală cu trei trepte
A) Da, intenţionez să cumpăr o maşină de spălat în următoarele luni;
B) Nu, nu intenţionez să cumpăr o maşină de spălat în următoarele luni;
C) Nu ştiu.

 • Marca

Definirea conceptuală: un nume, termen, semn, desen sau o combinaţie a acestora, care este utilizată pentru a identifica bunurile şi serviciile unui ofertant sau ale unui grup de oferanţi şi pentru a le diferenţia de cele ale concurenţilor.
Definirea operaţională:
A) Whirpool
B) Daewoo
C) Candy
D) Ariston
E) Gorenje
F) Electrolux
G) Bosch
H) Zanussi
I) Altele.

 • Venitul

Definirea conceptuală: suma (câştig, beneficiu) de bani care revine unei persoane dintr-o activitate prestată sau din proprietatea deţinută, într-o perioadă de timp.
Definirea operaţională: scala proporţională

 • < 3 mil. lei;
 • 3,1mil. Lei – 6 mil. lei;
 • 6,1 mil. lei – 10 mil. lei;
 • 10,1 mil. lei – 15 mil. lei;
 • > 15 mil. lei.
 • Gospodăria

Definirea conceptuala: forma de comunitate umană care are la bază familia, formată din cei doi soţi, eventualii copii şi alte rude (bunici etc.).
Definirea operaţională: scala interval

 • 2 pers.;
 • 3 – 5 pers.;
 • > 5 pers.
 • Magazin

Definirea conceptuală: unitatea comercială în care se expun şi se vând diverse mărfuri.
Definirea operaţională: scala nominală

 • magazin specializat;
 • magazin general;
 • magazin de prezentare;
 • super magazin;
 • magazin second – hand.
 • Mod de cumpărare

Definirea conceptuală: procedura, metoda de achiziţie.
Definirea operaţională: scala nominală

 • plata pe loc;
 • în rate.

 

 • Caracteristică

Definirea conceptuală: însuşire specifică predominantă a unui lucru, şi care îl diferenţiază de alte lucruri.
Definirea operaţională: scala nominală

 • Capacitatea de spălare,
 • Număr de programe
 •  Viteza de centrifugare
 •  Consum de apă
 •  Consum de energie electrică
 •  Capacitatea de stoarcere
 •  Siguranţa în exploatare
 • Fiabilitate
 • Motivul

Definirea conceptuală: cauza, raţiunea, imboldul care împinge la o acţiune sau care determină o acţiune.
Definirea operaţională: scala nominală

 • pentru prima dotare;
 • pentru a o înlocui pe cea iniţială;
 • pentru a o face cadou.
 • Înzestrarea cu maşină de spălat

Definirea conceptuală: acţiunea de a prevedea cu cele necesare.
Definirea operaţională: scala nominală

 • Da;
 • Nu.
 • Fiabilitatea

Definirea conceptuală: capacitatea unui sistem de a putea fi utilizat un timp cât mai îndelungat.

Definirea operaţională: scala proporţională

 • < 1 an;
 • 1 an - 5 ani;
 • 5,1 ani- 7ani;
 • 7,1ani-10 ani;
 • > 10 ani.

4. Determinarea colectivităţii cercetate, a unităţii de observare
Şi a unităţii de sondaj.

Colectivitatea cercetată:

 • Localizare: municipiul Bucureşti.
 • Structura: colectivitatea cercetată va fi privită ca fiind gospodăria.

Unitatea de observare, unitatea statistică despre care se culeg
Informaţii o reprezintă gospodăria.
Gospodăria reprezintă forma de comunitate umană care are la bază familia, formată din cei doi soţi, eventualii copii şi alte rude (bunici etc.).
Unitatea de sondaj, acea parte a colectivităţii cercetate care oferă
Informaţii şi e reprezentată de decident.
Decidentul reprezintă persoana din cadrul unei gospodarii care ia decizia privind soluţionarea unei probleme a gospodăriei datorită statutului său (soţul sau soţia cu venitul cel mai mare din gospodărie etc.).

             5. Alegerea metodei de recrutare

Pentru obţinerea datelor am folosit metoda directă (anchetatorul a prezentat unităţii de cercetare un chestionar cu întrebări, cel intervievat răspunzând potrivit specificul fiecărei întrebări prin da sau nu, prin alegerea unei variante de răspuns etc.).
Anchetatorul are obligaţia de a expune explicit scopul cercetării şi instituţia care beneficiază de rezultatele anchetei.

            Locul cercetării va fi domiciliul respondentului.
Perioada de culegere a informaţiilor: 15 Aprilie – 30 Aprilie, timp de 2 ore/zi.
Modul de consemnare a răspunsurilor se va face prin înregistrarea răspunsurilor direct de către operatorul de interviu potrivit variantei alese de respondent.
7. Elaborarea chestionarului

            Chestionarul este instrumentul de culegere a datelor, unul din cele mai importante elemente de care depinde reuşita unei cercetări selective. În elaborarea chestionarului s-a acordat atenţie următoarelor aspecte:
® identificarea caracteristicilor cuprinse în obiectivele cercetării şi ordonarea logică a acestora;
® formularea întrebărilor ce umează a fi adresate subiectului investigat. S-au utilizat întrebări închise şi mixte, întrebări factuale, introductive, filtru, de identificare, etc. S-a acordat atenţie calităţii întrebărilor (să fie suficient de specifice, să aibă limbaj simplu, să evite ambiguitatea, să fie neipotetice şi neprezumtive, etc);
® dimensionarea corespunzătoare, punerea în pagină şi aspectul estetic general;
® codificarea şi elaborarea listei de coduri.

download