Analiza-comparativa-a-calitatii-marfurilor-II

Analiza comparativa a calitatii marfurilor II

Elemente teoretice si metodologice

Generalitati

Analiza comparativa a calitatii consta în aplicarea unor metodologii adecvate ce presupun compararea a doua sau mai multe marfuri pe baza caracteristicilor lor reprezentative.
A.C.Q.M. faciliteaza cunoasterea reala a ofertei de produse/servicii necesitatea stringenta pentru toti factorii care actioneaza în medii economice concurentiale, dominate de informatii multiple, incerte si chiar contradictorii în domeniul calitatii.
Cine beneficiaza de pe urma acestei A.C.Q.M.-urilor???
Societatile comerciale din domeniul productiei marfurilor si cel al prestarilor de servicii care trebuie sa cunoasca permanent zona de piata specifica obiectului lor de activitate si, pe aceasta baza, sa gaseasca solutii adecvate asigurarii coerentei politicilor comerciale
Organizatii cu atributii de supraveghere si corectare a activitatilor de productie, în comercializarea marfurilor în domeniul prestarilor de servicii ca, de pilda, organele de sinteza economica, organele de control economic, organele fiscale si cele vamale s.a.m.d. care trebuie sa cunoasca raporturile calitative reale dintre marfurile care compun segmentele de oferta.
Consumatorii, în calitatea lor de purtatori ai cererii, care constituie categoria cea mai numeroasa si cea mai îndreptatita sa beneficieze de obiectivitatea si pertinenta rezultatelor a.c.q. marfurilor si serviciilor. Acestia sunt supusi permanent unei publicitati persuasive si nu totdeauna corecte în privinta calitatii produselor si serviciilor, fapt care conduce la manifestarea unui comportament de cumparare nejudicios
A.C.Q.M. destinate cumparatorilor (consumatorilor în general) se realizeaza în mod curent de organisme autorizate, cum sunt cele menite sa asigure protectia consumatorilor (organisme guvernamentale, organizatii ale consumatorilor, etc.) si se publica în reviste de profil sau alte materiale destinate informarii si educarii consumatorilor.

Criteriile esentiale folosite în A.C.Q.M.

Exista o gama larga de a.c.q. ale produselor si serviciilor. Varietatea tipologica a acestor analize este nelimitata, si aceasta datorita caracterului aproape unic al ipostazelor de apreciere a calitatii, îndeosebi daca se convine asupra categoriei” calitate” ea având semnificatia de” masura a satisfactiei oferita de o marfa sau un serviciu”. În aceasta situatie, subiectivismul aprecierii este dat de un consumator anume.
În practica, pentru a asigura un nivel convenabil de obiectivitate a analizelor comparative, care privesc segmente mai largi ale cererii, se procedeaza la cunoasterea prealabila a caracteristicilor cererii pentru o marfa anume, operatiune ce presupune studii de piata corespunzatoare.
Mai mult, atunci când nivelul calitatii se evalueaza dupa principiul conformitatii nivelurilor caractecteristicilor marfii cu cele prescrise, metodologia analizei comparative a calitatii este mult simplificata.
Tipologia analizelor comparative privind calitatea este structurata în functie de criterii ca grade de importanta, complexitatea marfii.
Gradul de importanta este dat de scopul efectualizarii analizei, mijloace reclamate si efecte antrenate. Analizele efectuate de societati comerciale în vederea optimizarii propriei politici comerciale au obiecte bine definite, presupun resurse în limitele posibilitatilor societatii si antreneaza efecte relativ limitate. Analizele necesare organismelor guvernamentale presupun obiectivitate maxima, date fiind dimensiunile implicatiilor specifice, aceste analize reprezentând elemente de referinta în stabilirea cadrului normativ, politicii economice. Analizele efectuate în folosul consumatorilor presupun o independenta totala si reala fata de interesele publicitarea, întrucât rezultatele acestor analize sunt considerate ca atare în stabilirea comportamentului de cumparare. Din acest motiv aceasta categorie de analize constituie apanajul unor specialisti si organisme de maxima probabilitate profesionala si morala.
Complexitatea marfii determina hotarâtor caracterul a.c.q. Daca în cazul unor produse de complexitate redusa rezultatelor analizelor sunt relativ controlabile de cei interesati, datorita accesibilitatii problematicii specifice, în cazul marfurilor de complexitate mare sunt necesare demersuri riguroase si profesionalism înalt.
În privinta amplorii a.c.q. variaza larg de la simple ordonari în functie de nivelurile unei caracteristici, pâna la ipostaze în care sunt luate în considerare numeroase caracteristici, importanta si caracterul fiecareia si care reclama folosirea unor metode matematice complexe.
Metodele simple reprezinta avantajele operativitatii si accesibilitatii, avantaje care le fac foarte raspândite în practica. Fiind însa rastranse la nivelul compararii unei singure caracteristici, sau la nivelul a 2-3 caracteristici au un grad mare de subiectivism.
Metode complexe prezinta avantajul unui spor major de obiectivitate ca urmare a considerarii simultane a unui numar mare de caracteristici, în functie de importanta lor, dar presupun parcurgerea riguroasa a unei metodologii prea complicate pentru a se bucura de raspândire larga, fiind asadar mai putin aplicata. Aceste metode sunt descrise în literatura de specialitate si se aplica în numeroase variante, unele foarte perfectionate, situatie în care nu apartin informatiei cu caracter public (cazul metodelor aplicate de laboratoarele unor firme prestigioase, din domeniul productiei si comertului, de pilda Quelle, Neckermann care publica în cataloagele lor rezultatele aplicarii unor astfel de metode de analiza a calitatii). Din categoria metodelor complexe, cele mai cunoscute si aplicate sunt metoda valorii absolute a caracteristicilor, metoda indicelui de utilitate, metoda indicatorului complex al calitatii etc.

Metodologia analizei comparative privind calitatea

În desfasurarea a.c.q. trebuie respectate anumite principii si etape pentru a ajunge la rezultate pertinente si obiective.
Principiile de baza ce trebuie respectate în desfasurarea unei a.c.q. sunt:
Unitatea categoriala a obiectului a.c.q. (produs/serviciu/lucrare), respectiv obiectul analizei sa fie din aceeasi categorie, descris prin aceleasi caracteristici. Caracteristicile prezinta proprietati esentiale cu înalt grad de definire, consacrate în domeniu, adica fac obiectul includerii lor în materiale normative specifice (standarde, norme, caiete de sarcini), sunt recunoscute cu semnificatia stabilita în domeniu.
Apartenenta la aceeasi categorie a obiectului a.c.q. este o conditie esentiala, de respectarea careia depinde însasi pertinenta demersului. În practica, aceasta cerinta este interpretata în moduri diferite, unele discutabile.
Obiectul a.c.q. trebuie sa raspunda aceleiadi nevoi, mai exact, aceluiasi segment de nevoie sociala. De exemplu, nu este suficient ca o serie de autoturisme, realizate de firme diferite, sa aiba aceleasi caracteristici definitorii si la niveluri comparabile: daca nu se tine cont de principiul unitatii nevoii corespondente, cel putin importanta caracteristicilor va fi apreciata în mod diferit: astfel, caracteristica” volum portbagaj” va fi apreciata în mod diferit de cumparatorii” familisti cu copii” fata de” familisti fara copii”.
Obiectivele care se urmaresc prin analiza comparativa sunt urmatoarele:
stabilirea performantelor diferitelor modele de produse
compararea conditiilor comerciale si de service oferite de firmele producatoare (distribuitoare)
caracterizarea produselor din punct de vedere al caracteristicilor de calitate
stabilirea raportului performanta/pret sau calitate/pret
Scopul acestei analize comparative este sa-l ajute pe consumator în achizitionarea de produse care sa satisfaca nevoile acestuia la un pret mai mic. Ceea ce prezinta importanta pentru consumator este raportul calitate/pret.
Nu întotdeauna consumatorul poate sa exprime clar toate pretentiile sale, deoarece unele sunt considerate atât de firesti încât nu le mai anunta. Alteori nu stie sa le exprime sau nu are cunostinte suficiente pentru a le enunta, fapt de care îsi da seama mai târziu, în utilizare, sau dupa ce s-a produs o defectiune.
În cazul produselor de folosinta indelungataconsumatorul trebuie sa tina cont, atunci când achizitioneaza un produs, de urmatoarele:
pretul produsului
cheltuielile de întretinere
cheltuielile curente de exploatare (ex. Consum de energie, carburant)
Este un fapt cunoscut ca ridicarea nivelului de calitate necesita cheltuieli de productie suplimentara. Aceste cheltuieli tind sa se echilibreze însa, prin reducerea cheltuielilor de exploatare si îndeosebi ale celor de întretinere si reparatii. Cerintele consumatorilor evolueaza însa în timp, astfel ca procesele de identificare si definire a acestora trebuie mereu actualizate. Riscul neactualizarii cerintelor de calitate are drept consecinta pierderea competivitatii pe piata. Cerintele implicite, respectiv cele care s-au omis a se preciza prezinta, din acest punct de vedere un pericol potential, important prin capacitatea lor de a genera conflicte între furnizori si clienti.
Analiza comparativa îsi propune sa informeze obiectiv consumatorii privind caracteristicile de calitate ale produselor, caracteristici care participa la realizarea calitatii unui produs si sa-i ajute în luare deciziei de achizitionare a produsului pe care si-l doresc, si de care au nevoie. Analizele comparative se fac în toate tarile dezvoltate de catre organizatori si asociatii ale consumatorilor, în colaborare cu laboratoare acreditate sa efectueze anumite încercari de caracteristici de calitate. Publicarea constanta a unor asemenea rezultate comparative a venit în sprijinul consumatorilor privind fundamentarea deciziei de achizitionare a unui produs.
Analizele comparative, cu toate limitele lor, prezinta o importanta deosebita deoarece, prin efectuarea lor si publicarea constanta a rezultatelor obtinute, genereaza o influenta spectaculoasa, atât asupra consumatorilor, cât si a producatorilor, bucurându-i pe primii si punându-i în garda pe furnizori, acestia constituindu-se în adevaratii denuntatori ai practicilor neloiale ale producatorilor si facându-i pe consumatori mai circumspecti si mai rationali privind procesul de achizitionare a bunurilor.

 

 

II. PREZENTAREA PRODUSULUI SI A GRUPEI

A. Prezentarea firmelor

ACER

Acer se clasifica printre primii 10 producatori de renume mondial, ce creaza si promoveaza solutii IT ce ajuta oamenii sa-si atinga telurile si sa-si îmbunatateasca viata.În anul 2000 îsi concentreaza productia spre promovarea globala a propriilor produse sub numele Acer: Desktopuri si PC-uri mobile, servere si solutii de stocare, ecrane, periferice si solutii de e-business pentru afaceri, guvern, educatie si utilizatorii de acasa.
Numarul 2 mondial la handheld-uri
Numarul 3 mondial la servicii IT.
ÎN 2006, ACER CELEBREAZA 30 DE ANI DE EXISTENTA ÎN INDUSTRIA IT.TRIZECI DE ANI DE EXISTENTA ÎN DEZOLTAREA RAPIDA A INDUSTRIEI IT ARATA CA ACER S-A ÎNDREPTAT ÎN DIRECTIA CORECTA.STRATEGIILE SALE DE CONCENTRARE ASUPRA CERCETARII PE R&D SI A DEZOLTARII MARKETINGULUI REPREZINTA FUNDAMENTUL PE CARE S-A DEZVOLTAT COMPANIA GATA SA FACA FATA PROVOCARILOR VIITORULUI.
ÎN TRIMESTRUL 3 AL ANULUI 2066, ACER A FOST DECLARAT LIDER ÎN REGIUNEA EMEA ÎN SECTORUL DE NOTEBOOK-URI, DETINÂND 20,9% DIN VÂNZARI.ACER DETINE SUPREMATIA ÎN PRIMUL RÂND ÎN 11 TARI (ITALIA, FRANTA, SPANIA, GERMANIA, RUSIA, CEHIA, AUSTRIA, BELGIA, POLONIA, GRECIA, OLANDA), ÎN AL DOILEA RÂND ÎN AFRICA DE SUD, FINLANDA, DANEMARCA, NORVEGIA, TURCIA SI SUEDIA, IAR ASTAZI ÎN UNGARIA.
PRODUCTIA ACER CUPRINDE NOTEBOOK-URI PC, DESKTOP-URI, SERVERE, SISTEME DE MEMORARE, MONITOARE, ELEMENTE PERIFERICE, APARATE DIGITALE, TELEVIZOARE LCD SI SOLUTII ÎN TEHNOLOGIA IT PENTRU AFACERI, GUVERN, EDUCATIE SI PENTRU UTILIZATORII DE ACASA.
FIRMA ACER ARE 5600 DE ANGAJATI ÎN TOATA LUMEA CARE AU CREAT SI AU REALIZAT VÂNZARI SI SERVICII DE RETEA ÎN MAI MULT DE 100 DE TARI, EI REVENINDU-I O CIFRA DE AFACERI DE 9,7 MLD$ ÎN 2005.

 

FUJITZU

FUJITSU SIEMENS: Ca si companie IT de vârf, avem o responsabilitate deosebita: Calitatea, siguranta si gradul de rezistenta al produselor noastre reprezinta cheia spre productivitatea si succesul clientilor nostri.
Suntem puternic reprezentati pe toate pietele importante din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, deservind necesitatile marilor corporatii, ale întreprinderilor mici si mijlocii si ale uitlizatorilor privati.
Cu un portofoliu impresionant, oferta noastra cuprinde de la handhelds la desktops pâna la solutii de infrastructura la nivel de întreprindere. Suntem orientati spre generatia viitoare. Mobilitatea si produsele Business Critical Computing, serviciile si solutiile vin în întâmpinarea necesitatilor crescânde ale societatii noastre informatizate.

Pentru a-i satisface pe clientii nostri, noi dezvoltam cele mai bune solutii de afaceri care leaga domeniile noastre de competenta cu experienta partenerilor nostri în tehnologie de vârf, software si servicii. Colaborare strânsa cu actionarii, Fujitsu Limited si Siemens AG ne ajuta sa sintetizam curentul inovator al ambelor companii. Acest aspect ofera clientilor nostri beneficiul unor servicii complexe si asigurarea unor solutii IT de încredere. We make sure. Suntem o prezenta puternica pe toate pietele importante din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, deservind corporatii mari, întreprinderi mici si mijlocii si utilizatori privati.
Având o gama extraordinar de variata, oferta nostra cuprinde de la handheld-uri si calculatoare de birou, pâna la solutii de infrastructura pentru întreprinderi.
Va oferim o gama var

download