TRATAREA ERORILOR GRAFICE, Proceduri si functii

TRATAREA ERORILOR GRAFICE

2.1 Proceduri si functii

GaphResult

Erorile interne ale unit-ului Graph sunt returnate de functia GraphResult.

Aceasta functie retuneaza un cod de eroare care raporteaza starea ultimei operatii grafice executate. Codul returnat este 0 in cazul unei operatii grafice reusite si o valoare negativea cand ultima operatie s-a terminat cu esec. Functia este definita astrfel:

Function GraphResult: integer;

Codurile predefineti returnate de functie sunt urmatoarel:

GrOK=0; -operatie reusita

GrNolnitGraph=-1; -grafica BGI neinstalata cu InitGraph

GrNOtDetected=-2; -grafica hardware nedetectat

GrNotFound=-3; -fisier driver BGI negasita

GrInvalidDriver=-4; -fisier driver invalid

GrNoLoadMen=-5; -emorie insuficienta pentru incarcarea driverului

GrNoScanMen=-6; -memorie insuficienta pentru manevre

GrNoFloodMen=-7; -memorie insuficienta pentru hasurare

GrFontNoFound=-8; -fisier cu careactere speciale negasite

GrNoFontMen=-9; -memorie insuficienta pentru incarcarea caracter

GrInvalidMode=-10; -mod grafic invalidpentru driverul selectat

GrError=-11; -eroare genetica de grafica

GrIOError=-12; -eroare de intrare / iesire grafica

GrInvalidFont=-13; -fisier de caractere invalid

GrInvalidFontNum=-14; -Numar invalid de set de caractere

Valoarea returnata de functia de GraphResult trebuie salvata

intr-o variabila temporara in vederea testarii ulterioare intru-cat apel valoarea va fi reinitializata la 0.

GraphErrorMsg

Funtia GraphErrorMsg returneaza textul mesajului de eroare corespunzator codului de eroare obtinut de GraphRezult. Functia este definita:

Function GraphErrorMsg (cod: integer): string;

Cod este codul de eroare.

2.2. Aplicatie

Program erorigr;

uses Graphcrt;

var CodEror, gd, gm:integer;

begin

gd:=detect;

initGraph (Dd, Gm, ‘ ‘);

codEror:=GraphResult; {Citirea rezultatului}

if CodEror<>grOk the

begin

writeln (‘Eroare:’, GraphErorMsg(CodEroare) );

writeln(‘Se paraseste programul’);

hait (1);

end;

closeGraph;

End.

download