Informatoca Viziune generala privind societatea informatica din Romania

Viziune generala privind societatea informatica din Romania.

Societatea informatica este un obiectiv al dezvoltarii si nu un deziderat in sine, este o componenta esentiala a programului politic si economic de dezvoltare si o conditie majora pentru integrarea Romaniei in structurile euro-atlantice. Trecerea la Societatea Informatica este unul din obiectivele strategice ale Guvernului Romaniei pentru perioada 2004 - 2007 si una din conditiile de preaderare la Uniunea Europeana.

O conditie esentiala in procesul de creare a Societatii Informatice il constituie existenta si dezvoltarea continua a infrastructurii informationale si de comunicatii, care inglobeaza, in sens larg:

- infrastructura de comunicatii;

- calculatoarele si software-ul de baza;

- resursele informationale de interes general (nomenclatoare, registre generale, banci de date de interes public);

si sunt sustinute de:

- cadrul normativ si institutional necesar pentru construirea si asigurarea accesului larg la infrastructura informationala in conditii de maxima performanta, securitate, confidentialitate si la preturi accesibile;

- schimbarea culturala orientata spre utilizarea serviciilor societatii informationale, facilitatea de dezvoltare a capabilitatilor, prin educatie si comunicare.

Proiectele si aplicatiile informatice realizate pe baza acestei infrastructuri trebuie sa sustina urmatoarele procese de reforma politica economica si sociala:

- perfectionarea sistemului politic si a institutiilor democratice prin asigurarea accesului cetatenilor la informatia publica;

- informatizarea sistemului bancar, crearea unei case de compensatie pentru accelerarea decontarilor in economie, asigurarea infrastructurii electronice a procesarii cardurilor de plata;

- relansarea economica, cresterea competitivitatii si stimularea concurentei in toate sectoarele economice cu sprijinirea prioritara a IMM-urilor, dezvoltarea regionala si locala;

- reformele in sistemul protectiei si asigurarilor sociale, asistentei medicale si a educatiei;

- reforma administratiei publice centrale si locale.

Dezvoltarea progresiva a societatii informatice in Romania se realizeaza o data cu:

1) Extinderea si modernizarea infrastructurii informationale in vederea reducerii decalajelor existente fata de tarile vest-europene si din regiune, cat si a interoperabilitatii cu acestea;

2) Elaborarea politicilor de restructurare, privatizare si sustinere a domeniului TIC prin masuri legislative, fiscale si administrative; transformarea treptata a industriei de produse si servicii TIC, cu prioritate a productiei de software, intr-un sector economic important;

3) Realizarea de sisteme si aplicatii informatice menite sa sustina procesele de reforma politica, sociala si economica din Romania;

4) Mentinerea si cresterea expertizei profesionale in domeniul TIC si in special educarea tineretului pentru trecerea la Societatea Informatica - societate bazata pe cunoastere;

5) Constientizarea si formarea increderii cetatenilor in TIC;

6) Facilitarea accesului cetatenilor la informatii publice si la tehnologia informatiilor si a comunicatiilor.

download