Conversii de la siruri la valori numerice si invers

Conversii de la siruri la valori numerice si invers:

sintaxa unei constante reale in forma stiintifica (exemplu ‘ 1.E-3 ‘);

Limbajul dispune de doua proceduri care realizeaza conversia de la valori numerice la siruri si invers.

*Procedura str are rolul de a transforma o valoare numerica in sir.

str (X[:Lg[:Zec]];var S:string);

Program conv 1;

Var a: string;n: integer;

begin grija ca intodeauna numarul de octeti ai sirului sa fie mai mare sau egal cu numarul de octeti ai convertite.In acest fel,la afisare,vom sti care spatiul ocupat de sir si putem sa afisam rezultatele aliniate.In continuare, ne ocupam de conversia valorilor reale catre siruri de caractere.

Program conv2;

a: string;

10 : 2, a);

writeln(a);end.

Acum studiem inversa de la tipul string valori numerice(intregi sau reale).

Observatie: daca incercam sa convertim sirul ‘1a2’ catre o valoare de tip integer ,conversia nu reuseste, pentru ca sirul contine caracterul ‘a’.

Pentru realizarea conversiei utilizam procedura val .Ea are 3 parametri si anume :

val(s:string; var variabila_numerica ;var cod_er:integer);

variabila_numerica – variabila de tip intreg sau real care va retine conversiei;

cod_er – variabila de tip intreg .Dupa conversie ,aceasta va retine conversia a reusit sau o valoare diferita de 0,in caz contrar.

Program conv3;

Var a:string;

este’);readln(a);

Val(a, x, er);

If er=0 then writeln(‘conversia a reusit’,x)

Else

Begin

Writeln(‘conversia nu a reusit’);

Writeln(x)

End

End.

Observatii:

· Daca de caractere cifre precedat de un de blank-uri, conversia nu sirul nu poate fi convertit catre o valoare numerica.

· Daca sirul contine un singur caracter litera, el nu poate fi convertit catre o valoare numerica. exemplu, sirul ‘ 12i ’ nu poate fi convertit . Exceptie fac sirurile de caractere care respecta

· Daca variabila care retine rezultatul este de tip intreg ,iar sirul contine punctul zecimal,conversia nu reuseste.De exemplu , sirul ‘1.23 ’ nu fi convertit catre o variabila de tip intreg, dar poate fi convertit catre o variabila de tip real.

· Daca in urma conversiei se obtine o valoare numerica care nu poate fi memorata variabila respectiva,programul se termina anormal,prin eroare executare.

Programul urmator testeaza daca valoare introdusa este numerica si daca este cuprinsa in intervalul [10,20].

Program conversie;

Var sir :string;

Eroare :int eger;valoare:real;

Begin

Writeln(‘introduceti sirul ’);readln(sir);

Val(sir,valoare,eroare);

If eroare <> 0then

Writeln(‘ valoarea introdusa este eronata ’);

or (valoare>20) then

Writeln(‘ valoarea nu este in intervalul dorit ’)

Else

Writeln(‘ ok ’)

End.

download