PROIECT - COMERT EXTERIOR - TEHNICI DE PLATA SI DE FINANTARE IN COMERTUL EXTERIOR

TEHNICI DE PLATA SI DE FINANTARE IN COMERTUL EXTERIOR

Unul dintre cele mai importante momente in desfasurarea schimburilor internationale il constituie incasarea contravalorii marfurilor exportate sau a serviciilor prestate.

Realizarea incasarii sumelor astfel rezultate se efectueaza printr-o modalitate de plata convenita intre parti sau/si stipulata in contractul comercial international.

Modalitatile de plata utilizate in comertul international s-au diversificat continuu in functie de mutatiile ce au avut loc in cadrul economiei mondiale si a perfectionarii tehnicilor si tehnologiilor de trasmitere a mesajelor.

Astfel se disting:

plata marfa contra marfa – a purtat denumirea de troc si mai tarziu de compensatie. Din punct de vedere istoric este prima modalitate de plata aparuta, iar revenirea la acest tip de plata a fost determinata, pe de o parte de fenomenele de criza financiara nationala sau internationala, iar pe de alta parte, de limitele financiare ale unor participanti la schimburile internationale.

plata in numerar, se utilizeaza in procent mai redus la nivel international, in:

tarile cu restrictii valutare sau care practica sisteme de impozitare severe;

spatii geografice izolate;

in activitati de turism si transport international.

plata prin cec (cea mai apropiata de modalitatea de plata in numerar) – caracterul inscrisului ofera partenerilor de afaceri un grad de siguranta mai ridicat.

plata prin titluri de credit – utilizarea cambiei si a biletului la ordin (eventual prin asociere la alte titluri de plata; acreditiv; incasso; scrisoare de credit comerciala), este una din cele mai vechi tehnici de plata. In timp acestea au evoluat de la utilizarea lor singulara si au devenit asociate altor modalitati de plata (in prezent).

ordinul de plata – este legat de aparitia bancilor si a dezvoltarii relatiilor la nivel international intre acestea. Aceasta modalitate de plata se aseamana platilor in numerar, dar se realizeaza pe canal bancar si consta in ordinul pe care un client il da bancii sale de a plati din contul sau o suma de bani unei alte persoane, in contul acestuia, care poate fi deschis la orice alta banca sau chiar la aceeasi banca. In practica internationala poarta denumirea de ,, plata direct din cont’’

plata documentara sau operatiuni documentare – plata se face de catre banca numai contra documente (acreditiv si incasso, scrisoarea de credit comerciala);

scrisoarea de garantie bancara – desi in esenta constituie un instrument de garantare, ea poate fi utilizata si ca mijloc de plata. Prin implicarea mai profunda sau mai superficiala a bancii corespunzator angajamentului de plata asumat ofera mai multa sau mai putina siguranta in raport cu interesele partenerilor. Poate fi folosita in sine sau in conexiune cu alta tehnica de plata cu scopul de a o garanta, (cum este, de exemplu, plata prin incasso sau prin compensatie).

Agentii economici, in decizia lor privind o plata internationala, au in vedere, pe de o parte, modalitatea de plata pentru care opteaza (cec, incasso, acreditiv etc) iar, pe de alta parte, modul in care vor fi transferate fondurile (letric, telegrafic, SWIprecum si cine suporta comisioanele bancare.

Transferul fondurilor:

transfer letric prin posta – este cel mai vechi, consta in transmiterea fizica a inscrisului printr-un anumit mijloc de transport (avion), de la o banca la alta,

transfer telegrafic – prin cablu (telex, fax),

transfer prin sistem SWI– tehnica computerizata (Society for Worldwide Interbank Financial - BRCE; BRD; Banca Agricola;BCR; Telecomunications).

ACREDITIVUL DOCUMENTAR

In decontarea tranzactiilor internationale acreditivul documentar ocupa un loc important – peste 70%. Utilizarea sa extinsa este determinata de avantajele pe care le prezinta atat pentru exportator cat si pentru importator. Aceasta modalitate de plata se face dupa regulile si uzantele uniforme elaborate de CCI Paris (Camera Internationala de Comert):

Reguli uniforme si practica acreditivelor documentare – CCI Publicatia 500;

Formulare standard privind acreditivele documentare – Publicatia 516;

MT 700 message Formats elaborate de SWI– formatele de Teletransmisie Standard.

Acreditiv documentar – Leof Credit – Documentary Credit

Commercial LeOf Credit

Credit Documentaire

Akkreditiv, Handels Kreditbrief.

In Publicatia 500 este utilizat termenul de credit documentar pentru a desemna orice angajament de plata contra documente asumat de o banca, indiferent cum este numit sau descris. Acreditivul documentar este un angajament ferm asumat de o banca de a asigura plata contravalorii unui export contra documentelor prezentate de exportator in conditiile si termenele stabilite de ordonatorul acreditivului documentar.

CARACTERISTICILE ACREDITIVULUI DOCUMENTAR

siguranta platii – se angajeaza o banca in sustinerea mecanismului de derulare; in acreditivul documentar confirmat si irevocabil angajamentul a doua banci, una din cele mai sigure metode de plata,

formalismul acreditivului documentar – banca nu vede marfa ci verifica numai documentele. Acreditivul prezinta un supliment de formalism fata de alte tehnici de plata, banca insistand asupra conformitatii documentului in raport cu ordinul de deschidere a acreditivului documentar ( se intocmesc trei documente: ordinul de deschidere, deschiderea acreditivului documentar si notificarea bancii exportatorului). Documentele trebuie redactate in limba care s-a cerut si in numarul de exemplare cerut.

independenta fata de contractul de baza – acreditivul poate sa cuprinda si alte elemente fata de contractul initial, banca ia in considerare ordinul de deschidere a acreditivului documentar. Contractul de baza este suport de baza , pe baza caruia se face plata.

adaptabilitatea – in cazul unui reexport, plata se face prin :

a. Acreditiv documentar transferabil – cumparatorul cunoaste exportatorul initial, b. Acreditiv documentar subsidiar – cumparatorul nu cunoaste exportatorul initial.

fermitatea angajamentului bancar – indiferent daca acreditivul documentar e revocabil sau irevocabil, banca se angajeaza sa faca plata.

PARTILE IMPLICATE

ordonatorul acreditivului documentar – importatorul/beneficiarul unei prestatii sau cel care initiaza operatiunea,

beneficiarul acreditivului documentar – exportatorul/prestatorul de servicii. El este cel in favoarea caruia banca importatorului s-a angajat la plata,

banca emitenta – banca care, la solicitarea importatorului, care este ordonatorul acreditivului documentar, isi asuma in scris angajamentul de plata in anumite conditii si termene.

Acest angajament ea il poate refuza:

- direct – in sensul in care ea insasi efectueaza plata;

- indirect –in sensul ca desemneaza o alta banca sa efectueze plata.

4. banca corespondenta – banca prin care banca emitenta transmite teleacreditivului documentar spre a fi comunicat beneficiarului acreditivului.

Aceasta poate fi:

banca verificatoare sau avizatoare – in cazul in care plata documentelor are loc la banca emitenta sau plata este solicitata la o terta banca,

banca platitoare – se poate afla in tara exportatorului sau intr-o terta tara,

banca trasa - cand plata urmeaza sa fie facuta prin cambii trase asupra unei banci. Banca asupra careia au fost trase cambiile si care la scadenta le va achita se numeste banca trasa.

banca negociatoare - in practica bancara anglo-saxona, acreditivul documentar presupune utilizarea unei cambii trase asupra bancii emitente si, deci, locul platii este la ea (domiciliul trasului). In masura in care o alta banca decat banca emitenta este insarcinata cu negocierea, aceasta inseamna ca banca negociatoare este autorizata sa preia documentele de la expeditor si sa i le achite, contra unui comision de negociere si sa le remita bancii emitente.

banca confirmatoare – banca care la angajamentul de plata asumat de banca emitenta, adauga propriul ei angajament egal ca valoare si conditii.

MECANISMUL PLATII PRIN ACREDITIV DOCUMENTAR

Plata prin acreditiv documentar face parte integranta din ansamblul relatiilor comerciale si constructia financiara a unei afaceri.

Succesiunea momentelor:

existenta unui contract sau a unei intelegeri prin care partenerii au convenit plata prin acreditiv documentar

dispozitia/ordinul de deschidere – este dat de importator bancii sale, banca emitenta si cuprinde toate conditiile de termene si documente pe care trebuie sa le indeplineasca exportatorul pentru a i se face plata,

deschiderea acreditivului documentar consta in elaborarea unui inscris, insusi acreditivul documentar, prin care banca emitenta se angajeaza ferm la plata in favoarea beneficiarului acreditivului documentar, exportatorul, in conditiile de termene si documente potrivit inscrisurilor primite de la ordonator. Acest document este transmis bancii exportatorului,

notificarea beneficiarului acreditivului documentar – banca exportatorului anunta exportatorul de deschiderea acreditivului documentar si ii remite documentul acreditivului documentar,

livrarea marfii,

6/7. utilizarea acreditivului documentar – in posesia documentelor ce atesta livrarea marfii in termenele si conditiile din acreditivul documentar, exportatorul le prezinta la banca. Banca verifica concordanta documentelor cu cerintele acreditivului documentar si efectueaza plata( documente contra bani),

8/9. remiterea documentelor/rambursarea sumei – banca platitoare, dupa efectuarea platii, remite documentul bancii emitente. Aceasta, dupa un nou control al documentelor, in functie de conditiile din acreditiv, ramburseaza bancii platitoare banii. In caz contrar, nu ramburseaza banii pe documente neconforme cu termenii acreditivului documentar.

10/11. notificare importator/ plata documente – banca emitenta detine documentele privitoare la marfa si pe cele pe care le elibereaza importatorului contra plata.

eliberare/ ridicare marfa.

FORME SI TIPURI DE ACREDITIV DOCUMENTAR

In functie de natura angajamentului asumat de banca emitenta, acreditive pot fi:

revocabile

irevocabile

irevocabile confirmate.

ACREDITIV DOCUMENTAR REVOCABIL

Poate fi modificat sau anulat de banca emitenta in orice moment al derularii acreditivului documentar, fara o avizare prealabila a beneficiarului acreditivului documentar, cu conditia ca notificarea de modificare sau anulare sa parvina bancii insarcinate cu plata, acceptarea, negocierea, inainte ca astfel de operatiuni sa se fi produs.

Dreptul de revocare se stinge in momentul in care plata, acceptarea sau negocierea au fost efectuate.

Aceste acreditive sunt rar utilizate datorita faptului ca prezinta riscuri pentru exportator. Aspectul revocabil trebuie mentionat in deschiderea acreditivului documentar.

ACREDITIVUL DOCUMENTAR IREVOCABIL

Acreditivul documentar irevocabil presupune un angajament ferm al bancii emitente de a executa sau a face sa se execute (desemnand o alta banca), plata, acceptarea, negocierea, cu conditia indeplinirii tuturor prevederilor stipulate cu ocazia deschiderii. Acest angajament nu poate fi modificat sau anulat decat cu acordul partilor interesate.

Acreditivul irevocabil presupune certitudine absoluta privind plata pentru beneficiar, cu conditia de a se conforma tuturor conditiilor prevazute in acreditiv si de a prezenta toate documentele.

Mentiunea acreditivului documentar irevocabil - este mentionata clar in toate momentele derularii acreditivului. Astfel, de exemplu, in documentul de deschidere a acreditivului documentar transmis la banca emitenta bancii exportatorului se regaseste un asemenea text:

in limba romana - ,, Din ordinul (numele, adresa cumparatorului) deschidem (cu sau fara precizarea ,, la dumneavoastra’’) in favoarea (nume, adresa vanzator) un acreditiv documentar irevocabil...’’

in limba franceza - ,, D’orde (nume, adresa cumparator) ouvrez ( cu sau fara precizarea ,, chez vous’’) faveur (nume, adresa vanzator) credit documentaire irrevocable…’’

in limba engleza – ,,By order of (numele si adresa cumparatorului) open (cu sau fara precizarea ,, with you’’) favour (nume, adresa exportator) irrevocable documentary credit…’’.

Comentariu:

Daca in text apare precizarea,, la dumneavoastra’’ ea semnifica ca respectivul acreditiv documentar este domiciliat la banca exportatorului. In practica, deseori, mentiunea privind domicilierea apare separat: ,,acest acreditiv documentar este domiciliat la dumneavostra’’.

ACREDITIV DOCUMENTAR IREVOCABIL CONFIRMAT

Este acela in care, la angajamentul irevocabil al bancii emitente se adauga un angajament egal ca valoare si conditii al unei terte banci, banca confirmatoare.

Banca confirmatoare, situata de regula in tara beneficiarului acreditivului documentar, dar poate fi si in alta tara, accepta fata de beneficiar aceleasi angajamente ca si cele pe care banca emitenta si le-a asumat prin deschiderea acreditivului documentar irevocabil.

In cazul in care banca exportatorului nu este si banca confirmatoare, in finalul frazei prezentate mai sus se adauga mentiunea:

in limba romana - ,, ...fara confirmarea dumneavoastra’’,

in limba franceza - ,,... sans y ajouter votre confirmation’’,

in limba engleza - ,,... without adding Your confirmation’’.

Ex. Desi ofera un grad de siguranta ridicat privind plata, utilizarea acreditivului documentar irevocabil confirmat in cadrul exportului trebuie facuta diferentiat de la caz la caz. Astfel, in cazul contractelor de export romanesti incheiate cu partenerii din tari care au dificultati financiare, se recomanda ca obtinerea confirmarii sa fie facuta de la o terta banca situata in alta tara. In conditiile in care banca emitenta nu prezinta garantie privind solvabilitatea, orice banca va evita sa dea confirmarea pentru un acreditiv documentar emis de aceasta.

Se recomanda utilizarea acreditivului documentar irevocabil confirmat de o terta banca, cu bonitate de necontestat pentru acele acreditive documentare emise de banci cu dificultati financiare.

Confirmarea data de BRCE sau de alta banca comerciala romana se va utiliza pentru acreditive documentare emise de banci fara astfel de probleme, in acest din urma caz, constituind si o modalitate de sporire a incasarilor prin plata comisioanelor care cad in sarcina ordonatorului (daca in acest contract nu s-a prevazut altfel).

Deci, in cazul in care partea romana solicita includerea in contractul de baza, confirmarea acreditivului documentar, este indicat sa se precizeze clar ce banca va da confirmarea, indicandu-se o banca in masura sa avantajeze partea romana.

In cazul in care in ordinul de deschidere nu se mentioneaza nimic despre natura angajamentului bancar - revocabil; irevocabil – acreditivul documentar se considera a fi revocabil.

Daca acreditivul documentar este confirmat se indica si numele bancii confirmatoare.

Dificultatile financiare pe care le traverseaza in ultimul timp agentii economici romani, implicit bancile comerciale romanesti, au determinat adesea intarzieri in plata importurilor efectuate de acestia. Drept urmare, numerosi exportatori straini au inceput sa solicite ca acreditivele pe care le vor deschide importatorii romani in favoarea lor sa fie confirmate de o banca din tara lor. In acest context, bancile solicitate sa confirme acreditivele deschise de bancile comerciale romane conditioneaza confirmarea de acoperire anticipata a acreditivelor, respectiv punerea la dispozitia lor in mod anticipat a sumelor in valuta, corespunzator valorii acreditivelor documentare ce vor fi confirmate.

Astfel de situatii, de exemplu, sunt deja uzuale in relatiile cu bancile din SUA.

Asemenea acreditive, in practica, sunt denumite ACREDITIVE CU ACOPERIRE ANTICIPATA.

Pentru a depasi acest inconvenient, bancile comerciale romane convin cu bancile confirmatoare, care solicita acoperirea anticipata a acreditivelor, constituirea de depozite colaterale purtatoare de dobanzi. Se subintelege ca suma de bani depozitata ramane la dispozitia beneficiarului pana la stingerea tuturor obligatiilor ce decurg din derularea acreditivului.

Ea constituie un titlu de garantie in favoarea beneficiarului acreditivului documentar – exportatorul strain – pentru toate obligatiile importatorului roman. Importatorul roman trebuie sa solicite in mod expres ca perioadele de valabilitate a acreditivului documentar sa fie in stransa concordanta cu termenele de livrare a marfurilor importate pentru a evita prelungirea perioadei de imobilizare a fondurilor valutare la bancile din strainatate.

Utilizarea acreditivului documentar si alte precizari privind platile

Utilizarea acreditivului documentar este un termen generic ce desemneaza tehnica comerciala bancara prin care exportatorul isi poate incasa banii. Din acest punct de vedere utilizarea acreditivului documentar se poate realiza prin:

plata la vedere,

plata diferata,

acceptare,

negociere,

plata la vedere si prin acceptare (mixta).

Din punct de vedere al sumei platite, acreditivele pot fi utilizate:

total,

partial,

in transe.

Toate acreditivele trebuie sa indice clar daca sunt utilizate prin plata la vedere, prin plata diferata, prin acceptare sau negociere (art. 11).

a. acreditivele cu plata la vedere – (franceza - ,,payable a vue’’ sau ,,credit a vue’’; engleza - ,,sight credit’’). Exportatorul in momentul in care a prezentat documentele in buna regula la ghiseele bancii platitoare, primeste imediat contravaloarea lor.

b. acreditivele cu plata diferata (franceza - ,, paiement difere’’sau ,,credit paiement difere’’, engleza ,,deferred payment’’). Plata documentelor, desi se realizeaza integral, nu se face in momentul prezentarii acestora la banca de catre beneficiarul acreditivului, ci la o data ulterioara mentionata expres in acreditivul documentar ( de regula plata diferata dureaza 30-60 zile din momentul prezentarii documentelor). Astfel, importatorul este in posesia documentelor inainte de a fi efectuat plata. Existand certitudinea conditiilor de documente indeplinite, bancile pot acorda beneficiarului un avans in contul platii diferate. Acest tip de plata este avantajos pentru importator, care, avand documentele, ridica marfa, o vinde si din banii astfel obtinuti plateste importul.

acreditivele cu plata prin acceptare (franceza - ,,credit d’acceptation’’, engleza - ,,acceptance credit’’) sunt utilizate in cazul vanzarilor pe termen scurt si foarte scurt (60-80 zile), iar setul de documente cuprinde intotdeauna o cambie. Valoarea cambiei este egala cu valoarea marfii (sau acreditivului documentar), iar scadenta este indicata in acreditivul documentar (intre 60-180 zile de la depunerea documentelor), acesta fiind in fapt momentul in care exportatorul va incasa contravaloarea marfurilor exportate. Cambia emisa de catre exportator poate fi trasa asupra bancii emitente, bancii corespondente sau asupra cumparatorului. Odata cu setul de documente ce atesta expedierea marfurilor, exportatorul prezinta bancii platitoare si cambia. Banca accepta cambia, devenind DEBITOR CAMBIAL PRINCIPAL si i-o restituie exportatorului, iar documentele le remite bancii emitente. La scadenta, exportatorul se prezinta la banca pentru incasarea contravalorii cambiei, banca platitoare o achita si isi recupereaza banii de la cel asupra caruia a fost trasa cambia (banca emitenta, cumparator). Acreditivele documentare cu plata prin acceptare sunt utilizate adesea ca modalitate de refinantare a exportului efectuat pe credit.

In posesia cambiei, exportatorul procedeaza la scontarea ei inainte de scadenta(suporta taxa scontului) recuperandu-si astfel mai devreme banii imobilizati in marfa vanduta pe credit.

d. plata prin negociere - este specifica scrisorilor de credit (o varianta a acreditivului documentar) care intotdeauna sunt domiciliate la banca emitenta, iar derularea platii presupune intotdeauna utilizarea cambiei sau a biletului la ordin. Pentru a accelera incasarea contravalorii exportului, banca emitenta acorda dreptul bancii notificatoare de a negocia documentele. In unele cazuri, banca emitenta emite si scrisori nerestrictive in care caz exportatorul poate negocia documentele la o banca aleasa de el, dar corespondenta a bancii emitente. In esenta, operatiunea de negociere consta in ,,cumpararea’’ cambiilor la o banca ( notificarea sau, dupa caz, alta, asa cum este mentionat in textul scrisorii de credit) spre a fi ,,vandute’’ bancii emitente a scrisorii de credit. Ca tehnica de derulare, beneficiarul scrisorii de credit prezinta bancii documentele insotite de cambii cu scadenta la vedere sau la termen trase asupra cumparatorului, bancii emitente sau asupra altei persoane indicate in scrisoarea de credit. Banca negociatoare achita cambiile inpreuna cu documentele, le remite bancii emitente de unde apoi isi recupereaza banii. Pentru operatiunea efectuata banca negociatoare percepe un comision de negociere si isi retine dobanda pentru intervalul ce se scurge din momentul negocierii pana in momentul incasarii banilor de la banca emitenta. Costul operatiunii de negociere se suporta de ordonator. Cand cambiile au scadente la diferite termene, iar beneficiarul acreditivul documentar doreste plata imediat, le poate sconta. In acest caz, scontul este suportat de beneficiarul scrisorii de credit. De retinut este ca stingerea obligatiei de plata prin negociere este specifica scrisorii de credit comerciale.

e. Plata la vedere si plata prin acceptare – mixta. Deseori, in cazul creditelor vanzator, respectiv cand exportatorul vinde marfa pe credit, se convine ca o parte din valoarea marfii vandute pe credit sa fie platita sub forma de avans la livrarea marfii (plata la vedere), iar diferenta, care reprezinta creditul, sa se materializeze intr-un set de cambii, potrivit ratelor scadente, acceptate de banca emitenta (plata prin acceptare). In deschiderea acreditivului documentar, conform instructiunilor primite de la ordonator, se precizeaza cuantumul platii la vedere (X) si suma aferenta platii acceptate (Y). Drept urmare, beneficiarul acreditivului documentar, in timpul valabilitatii acreditivului documentar prezinta bancii documentele insotite de una sau mai multe cambii cu scadentele fixate la un anumit termen de la acceptare (60,90,180 zile sau mai mult), scadente care in esenta, depasesc valabilitatea acreditivului documentar. La prezentarea documentelor, banca achita cota platibila la vedere, iar cambiile le accepta, garantand plata lor la scadenta. Pentru siguranta incasarii la scadenta a ratelor, este de dorit ca acceptarea si/sau avalizarea cambiilor sa se faca de banca emitenta.

f. acreditive utilizate total (integral) sunt acele acreditive documentare in care suma indicata ca acreditiv documentar este platita de banca integral, la prezentarea documentelor de catre exportator, care atesta livrarea integrala a marfii solicitate. Mentiunea ca atare ,,utilizabil total’’, apare mai rar in practica comerciala bancara. De regula, acreditivele contin clauza ,,utilizarii partiale interzise’’ si drept urmare se subintelege ca platile partiale sunt interzise sau ca acreditivul documentar este platibil 100%.

g. Acreditivele utilizate partial sunt acele acreditive in care banca onoreaza documentele prezentate de exportator in cadrul valabilitatii si valorii de ansamblu a acreditivului documentar, pe masura expedierii marfurilor. In aceste cazuri, este de dorit ca in acreditivul documentar sa fie mentionat si pretul unitar al marfii pentru ca banca sa controleze valoarea facturilor. Daca o astfel de precizare lipseste, banca onoreaza documentele asa cum au fost intocmite si prezentate de exportator. Daca in acreditiv nu se mentioneaza altfel (sau lipsesc orice mentiuni in acest sens), platile si expedierile partiale se interpreteaza ca fiind permise.

h. plati si/sau expedieri in transe – Publicatia 500 (art. 45) face o distinctie intre plati/expedieri partiale (prezentate anterior) si plati/expedieri in transe, in practica denumite si acreditive documentare cu platile esalonate. Acestea sunt acele acreditive in cadrul carora se prevede ca expedierea marfurilor sa se faca in mai multe transe, pentru fiecare stabilindu-se atat termenul de expediere (sau perioada) cat si cantitatea de expediat (ex. 100.000 tone in luna mai, 50.000 tone in luna iunie etc). Pe masura ce acestea au loc in perioada indicata in acreditivul documentar, banca efectueaza plata pentru fiecare transa. Aceste livrari, esalonate in timp, sunt privite de banci ca operatiuni distincte desi sunt acoperite de acelasi acreditiv documentar. Daca in acreditiv sunt precizate plati si expedieri in transe, iar exportatorul, in cadrul unei perioade determinate, stipulata in acreditiv, nu a efectuat expedierea transei respective, acreditivul documentar inceteaza sa mai fie utilizabil pentru transa respectiva cat si pentru transele celelalte care urmeaza, daca in acreditiv nu s-a stabilit altfel.

De retinut: in cazul acreditivului documentar in care sunt plati/expedieri in transe, functioneaza in fapt, doua valabilitati:

valabilitatea si valoarea de ansamblu a acreditivului documentar in cadrul carora trebuie sa se realizeze toate platile si expedierile in transe,

valabilitatea si valoarea fiecarei transe, nerespectarea acestora din urma atragand anularea posibilitatii utilizarii de ansamblu.

DESCHIDEREA ACREDITIVULUI DOCUMENTAR

Aspecte importante:

acreditivul documentar este independent fata de contractul de baza. Orice trimitere la acesta nu obliga in nici un mod bancile,

toate partile implicate in acreditivul documentar iau in considerare documentele si nu marfurile sau serviciile la care acestea se refera. Daca documentele sunt in buna ordine, chiar daca marfa nu este corespunzatoare, acest lucru nu poate fi invocat bancii ca motiv de neplata,

daca acreditivul contine conditii fara sa precizeze ce documente trebuie prezentate in conformitate cu acestea, bancile le vor considera ca nefiind precizate si le vor ignora,

ordinul de emitere trebuie realizat in baza Publicatiei 500, deoarece:

bancile lucreaza dupa aceste reguli uniforme,

in caz de litigiu prima referinta este Publicatia 500,

exista expresii consacrate, specificate expres in Publicatia 500,

exista termeni pe care Publicatia 500 nu-i recomanda pentru a fi utilizati.

Ordinul de deschidere: cerinte – precizari

ordonator (importator) – date de identificare – numele si adresa,

banca emitenta – trebuie identificata daca nu exista pe exemplarul tipizat,

data ordinului de deschidere – ordinul de deschidere trebuie sa apara in concordanta cu contractul de vanzare-cumparare international,

valabilitatea acreditivului documentar si locul prezentarii documentelor – toate acreditivele trebuie sa aiba precizate data la care expira valabilitatea si locul unde trebuie prezentate documentele pentru plata/negociere/acceptare. Valabilitatea acreditivului este intervalul de timp in cadrul caruia baeneficiarul trebuie sa prezinte documentele la ghiseele desemnate. Angajamentul ferm de plata al bancii emitente se refera la acest interval. Expirarea valabilitatii se poate trece in doua moduri:

o data certa,

o perioada de ex. 1 luna, 6 luni; in acest caz, banca emitenta va considera data emiterii acreditivului ca prima zi de la care curge valabilitatea acreditivului.

Documentele nu pot fi prezentate bancii decat in intervalul valabilitatii acreditivului.

Valabilitatea este termenul pana la care se pot face platile: trei luni de la..., valabil pana la...

Marfa trebuie sa fie pregatita, exportatorul trebuie sa exporte marfurile si sa realizeze documentele in momentul in care marfa este livrata sau o perioada anterioara livrarii marfurilor.

Documentele trebuie sa ajunga dupa livrarea marfurilor in termen de max 21 zile la locul platii. Valabilitatea se imparte in:

reala – maxim 21 zile din momentul expedierii marfurilor,

inoperanta- restul de timp care ramane pana in momentul expirarii acreditivului.

Valabilitatea prea mare va determina costuri bancare suplimentare, daca este prea mica, nu permite exportatorului sa faca toate demersurile necesare expedierii si intocmirii documentelor si sunt necesare prelungiri.

Locul prezentarii documentelor / domiciliul acreditivului

Domicilierea – indicarea locului, tara, orasul si banca la ghiseele careia urmeaza sa aibe loc plata contravalorii marfii, domiciliul poate fi tara exportatorului, tara importatorului, terta tara.

Avantaje pentru exportator cand domiciliul este in tara sa: documentele ajung la timp, litigiile care ar putea sa apara sunt judecate in conformitate cu legislatia tarii sale, banca exportatorului incaseaza comisioane si speze si se realizeaza un aport valutar pentru un agent economic din tara exportatorului.

beneficiarul – numele, prenumele, adresa, elementele de identificare

6,7,8. mentiunile 6,7,8 fac parte dintre precizarile privind modul de transmitere a acreditivului documentar (7 – verificarea prealabila, transmisie prin teletransmisie –SWIdocumentar transferabil – pentru ca acreditivul sa fie transmisibil aceasta mentiune trebuie precizata in mod expres in ordinul de deschidere,

confirmarea acreditivului documentar –daca ordonatorul bifeaza casuta prin care ,,autorizeaza’’ daca cere beneficiarul, aceasta inseamna ca el doreste ca banca emitenta sa instructeze banca desemnata sa verifice beneficiarul fara confirmarea sa, dar daca beneficiarul doreste confirmarea sa. Daca confirmarea o face o banca terta – banca confirmatoare este specificata in casuta ,,Instructiuni speciale’’.

suma/valoarea acreditivului documentar. Aceasta suma poate fi precizata :

simplu – ex. 100.000 USD,

prin indicarea unei limite superioare – maxim 100.000 USD,

aproximativ, circa 100.000USD +/- 10%.

Marimea sumei este in stransa corelare cu conditia de livrare.

Bancile nu platesc decat in moneda precizata in acreditiv.

acreditiv documentar platibil la banca desemnata.

se specifica expres care este banca desemnata:

ordonatorul cunoaste numele bancii care face plata,

ordonatorul nu cunoaste numele bancii dar a convenit cu exportatorul ca plata sa se faca la o banca din tara exportatorului (,,banca la alegerea bancii emitente’’)

ordonatorul poate lasa spatiu liber – banca va decide ce banca va desemna pentru plata.

b. platibil: la vedere, plata diferata, prin acceptare, prin negociere. In nici un caz nu se va cere prin ordinul de deschidere a acreditivului cambii trase asupra ordonatorului. Daca in acreditiv se precizeaza cambii trase asupra ordonatorului, bancile considera aceste cambii ca documente aditionale.

livrari partiale sunt permise daca in acreditivul documentar nu se specifica altfel. In lipsa oricarei mentiuni sunt considerate permise. Livrari esalonate – ordonatorul trebuie sa precizeze perioada sau perioadele livrarilor esalonate. Livrarile partiale pot fi urmate de plati partiale (daca acestea sunt permise) sau se poate face ,,plata 100% la vedere dupa ultima livrare’’.

transbordari – pot fi permise sau nu in functie de riscul pierderii sau deteriorarii marfurilor.

asigurarea acoperita de ordonator – numai daca beneficiarul nu trebuie sa prezinte la livrare si un document de asigurare.

detalii cu privire la transportul marfii: locul expedierii, locul de destinatie, data expedierii – toate trebuie precizate clar, fara abrevieri, fara expresii generale. Data livrarii trebuie sa se afle in perioada de validitate a acreditivului. Bancile nu admit do

download