Pedepsele - Scopul Si Functiile Pedepsei, Felurile Pedepselor, Pedepsele Principale

PEDEPSELE

Notiune

In cadrul sanctiunilor de drept penal un loc important ocupa pedeapsa care e singura sanctiune penala si este menita sa asigure restabilirea ordinii de drept incalcata prin savarsirea d infractiuni.

Pedeapsa este o masura de constrangere si un mijloc de reeducare , prevazuta de lege , aplicata de instanta judecatoreasca infractorului in scopul prevenirii savarsirii de infractiuni .

Trasaturile pedepsei retinute in definitia de mai sus se regasesc si in definitia legela data acesteia prin dispozitia art.52 C.p , unde se arata ca: ,, Pedeapsa este o masura de constrangere si un mijloc de reeducare a condamnatului . Scopul pedepsei este prevenirea savarsirii de noi infractiuni".

Ca masura de constangere , pdeapsa implica deci o suferinta (aflictiune) , o privatiune sau o restangere de drepturi civice , o privatiune de bunuri , o privatiune de libertate , uneori in cazuri exceptionale chiar de viata in unele tari.

Caracteristici

Prin caracterul sau de constangere pedeapsa se diferentiaza de celelalte sanctiuni de drept penal

este un mijloc de reeducare (prin aplicarea pedepsei nu se urmareste doar repromarea infractorului ci si formarea la acesta a unei atitudini fata de valorile sociale)

este prevazuta de lege

se aplica numai de instantele judecatoresti

se aplica numai infractrului (persoanei care a savarsit infractiunea )

se aplica in scolpul prevenirii de noi infractiuni

Scopul si functiile pedepsei

Scopul pdespsei este consacrat in dispozitiile art.52 al.1 din Codul penal unde se arata ca " Scopul pepdepselor este prevenirea savarsirii de noi infractiuni"

Prevenirea savarsirii de noi infractiuni se realizeaza atat pentru cel caruia i se aplica o peapsa care este menita sa asigure constrangerea si reeducarea infractorului( preventie speciala )

Functiile pedepsei:

- de constrangere (art 52 C.p)

de reeducare (pdeapsa in dreptul penal inceteaza sa mai fie o pura retributie –rau pentru rau)

de exemplaritate ( fermitatea cu care a fost pedepsit infractorul exercita o influneta pozitiva asupra altor indivizi care cor fi determinati astfel sa nu savarseasca infractiuni caci pedeapsa va fi inevitabila )

de eliminare ( consta in inlaturarea temporara sau definitiva a condamnatului din cadrul socitatii )

Felurile pedepselor

Principalele sanctiuni de drept penal –pedepsele- au mai multe forme:principale , pedepse complimentare si accesorii.

Pedepsele principale sunt de sine statatoare , au rolul principal in sanctionarea infractorului

Pedepsele complimentare sunt acele pedepse care au rolul de a complini , completa represiunea si sunt aplicabile numai pe langa o pedeapsa principala.

Pedepsele accesorii sunt un accesoriu al pedepsei principale, decurg din pedeapsa principala.

Pedepsele principale

Pedepsele principale sunt cele care au rolul important in sanctionarea infractorului

, care sunt prevazute in lege pentru orice infractiune , ce se pot aplica singure sau insotite

de alte pedepse complimentare si de alte sanctiuni de drept penal.

Felurile pedepselor principale

Pedepsele principale in dreptul penal roman sunt prevazute expres in articolul 53 Cod penal astfel cum a fost modificat prin dispozitiile Legii nr.140 din 5 noiembrie 1996, care consacra implicit o scara a acestora

Sunt astfel pedepse principale :

detentiunea pe viata

inchisoarea de la 15 zile pana la 30 de ani

amenda de la 100.000 la 50.000.000 lei

Deci pedepsele principale din legislatia romana in ordinea gravitatii lor sunt:

detentiunea pe viata , inchisoarea si amenda.

download