Intentarea Pricinii Civile In Instanta De Judecata - Cererea Intentarii Actiunii Civile(De Chemare In Judecata), Efectele Judiciare A Intentarii Procesului

Intentarea pricinii civile in instanta de judecata.

Plan. vcintentarii actiunii civile (de chemare in judecata).

Efectele judiciare a intentarii procesului.

Introducere.

Intentarea unei actiuni civile este un drept si totodata o necesitate prin care unele persoane fie fizice fie juridice isi pot apara drepturile sale care au fost incalcate in decursul oricarui proces.

Incepand cu depunerea cererii de a intenta o actiune civila petitionarul trebuie sa respecte un sir de prevederi de intocmire a cererii care sunt conform legislatiei procedurale civile obligatorii pentru ca sa fie dat pornirii procesului civil.

Respectarea in tocmai a tuturor prevederilor necesare pentru ca petitionarul sa capete un scop dorit final este obligatorie.

Aceasta operatiune de depunere a cererii si pornirii unui proces civil da posibilitate ca legea si numai in baza legii sa fie solutionate diferendele aparute intre persoane cat fizice cat si juridice, instanta de judecata fiind unicul organ competent de a rezolva astfel de probleme, desigur si in cazul dat este necesitate de a concretiza in competenta carei instante ii apartine solutionarea cazului dat.

La fel este necesara cunoasterea de catre participantii la procesul civil a drepturilor si obligatiilor sale procedurale conform legislatiei si codului de procedura civila.

Procesul civil incepe cum am spus mai sus prin depunerea unei cereri in instanta de judecata competenta de a solutiona pricina in cauza. Aceasta cerere trebuie sa cuprinda un sir de prevederi obligatorii pentru ca ea (cererea) sa fie primita spre examinare in judecata.

Toate acestea sunt niste prevederi puse spre dispozitie de catre legea procedurala civila.

Dupa primirea cererii de catre judecatorul de serviciu, cererea se va examina si se va dreptului de autor pornirii procesului civil. In care cat paratul cat si reclamantul conform legii au drepturi cat si obligatii. Instanta de judecata pana la finele procesului fiind unicul organ competent ce este in drept sa solutioneze pricinile civile, daca acestea conform legii nu au putut fi solutionate extrajudiciar.

Cererea intentarii actiunii civile (de chemare in judecata).

Persoanele care au dreptul de a inainta cererea de intentare a actiunii civile:

Persoanele fizice si juridice.

Procurorul.

Minori, handicapati, batrani.

Cand este afectat mediul inconjurator.

Interesele statului.

Cand in budget au venit ilegal sume de bani.

Sindicatele, organizatii obstesti.

Procesul civil incepe printr-o procedura scrisa ce consta in inaintarea cererii de chemare in judecata, prin care reclamantul sesizeaza instanta de judecata declansand astfel procesul in care apar elementele litigiului civil si raporturile procesuale intre parti si intre instanta si parti.

Cererea de chemare in judecata este forma de manifestarea actiunii civile prin care se anunta instanta de judecata. Aceasta din urma este mijlocul procesual prin care cel vatamat intr-un drept civil solicita organele de drept ale statului pentru a inlatura conflictul declansat in baza legii.

Cererea de chemare in judecata cuprinde urmatoarele cerinte:

Denumirea instantei, careia ii este adresata cererea de fata.

Numele reclamantului, si domiciliul sau, daca reclamantul este persoana juridica se indica sediul precum si numele reprezentantului si adresa acestuia, daca cererea este depusa de reprezentant.

Numele paratului, si adresa lui, daca paratul este persoana juridica apoi se indica adresa sediului persoanei juridice.

Se arata acele motive (prezentarea motivelor) de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea precum si a dovezilor pe care se sprigina fiecare pritenzie si plangere in parte. In cazul in care dovada este reprezentata prin martori apoi se indica numele si pronumele martorului, adresa de domiciliu a acestuia.

Plangerile si pritenziile reclamantului.

Cuantumul valorii actiunii de intentare.

Se enumera toate acele documente si acte care au fost anexate la cererea de intentarea a actiunii civile in instanta de judecata.

Cererea de chemare in judecata se semneaza de reclamant sau reprezentantul acestuia.

La cererea depusa de catre reprezentant este obligatoriu sa se adreseze (sa fie prezentata) procura sau un alt act sau document ce atesta imputernicirile reprezentantului de a reprezenta persoana in instanta.

In pricinile economice la cerere este obligatoriu sa se incheie contract si sa se anexeze proiectul contractului, precum si dovezi ca au fost luate masuri de solutionare a litigiului prealabil.

Cererea se depune la instanta de judecata cu atatea copii cati parati sunt (pentru fiecare parat se depune cate o copie aparte si nu pentru toti paratii o singura cerere). In caz ca dovezile sunt prezentate in scris, la cerere se anexeaza atatea copii a acestora la fel cati parati sunt, si o copie se anexeaza special pentru instanta de judecata.

De obicei cererea se depune la instanta de judecata - judecatorului de serviciu care va primi cererea de intentare a actiunii civile. Judecatorul va examina cererea si va hotari de a o primi sau de a o respinge.

Conditiile cand judecatorul refuza de a primi cererea de chemare in judecata.

Daca persoana interesata ce s-a adresat in instanta de judecata pentru intentarea unei actiuni civile nu a respectat procedura de solutionare prealabila a cauzei civile extrajudiciara, procedura stabilita de lege in anumite cazuri.

Daca raportul nu constituie un litigiu si nu poate fi examinat pe cale judiciara.

Daca eo hotarare sau incheiere judecatoreasca definitiva prin care au fost respinse cerintele reclamantului de intentare a actiunii civile.

Daca intre partile aflate in litigiu a fost incheiata o tranzactie de impacare a acestora.

Daca instanta de judecata a primit spre judecare un litigiu intre aceleasi parti asupra aceluiasi temei.

Daca actiunea este intentata impotriva unui agent economic lichidat. Care nu edin punct de vedere juridic.

Daca reclamantul a inaintat cererea de intentare in instanta de judecata care dupa caz nu este competenta de a judeca acest caz civil, aceasta pricina civila in cauza.

Daca cererea depusa de catre reclamant in instanta de judecata, a fost depusa in numele persoanei interesate de o persoana ce nu are imputerniciri de a duce procesul in cauza.

Daca actiunea de intentare a procesului civil este intentata de un agent economic sau impotriva unui agent economic care conform Legislatiei in vigoare nu poate fi reclamant sau si parat in litigiul dat.

In caz ca judecatorul refuza primirea cererii el scoate o incheiere in care marturiseste de ce a refuzat primirea cererii spre intentare a unei actiuni civile. El este obligat sa arate carui organ poate fi adresata sau sa se adreseze persoana ce depune cererea petitionarului, sau cum sa inlature acelea neajunsuri ce impiedica pornirea procesului.

Aceasta incheiere se inmaneaza petitionarului impreuna cu toate actele depuse de el.

Dupa inlaturarea neajunsurilor petitionarul poate inainta o noua cerere. Dar daca eo incheiere judecatoreasca impotriva acestei incheieri judecatoresti se poate face recurs.

In acelasi timp sunt cazuri conform carora nu se da curs cererii. Una din conditiile cand nu s da curs cererii este neplatirea taxei de stat si nerespectarea conditiilor pentru indeplinirea unei cereri de chemare in judecata.

In caz ca petitionarul inlatura cerintele inaintate de judecator in termenul stabilit judecatorul primeste cererea si va stabili cand va avea loc procesul.

Dupa punerea cererii de chemare in judecata, instanta anunta paratul despre intentarea procesului civil impotriva lui ca acesta sa se poata pregati.

Pana la prima zi de prezentare in judecata, paratul are dreptul sa prezinte referinta prin care da raspuns la cerea de chemare in judecata, formuland in scris apararea sa pana la dezbaterile judiciare si prezinta probe privind obiectul actiunii.

In caz ca reclamantul a depus mai multe cereri paratul trebuie sa raspunda la toate.

In cazul coparticiparii procesuale , paratii pot raspunde toti impreuna printr-o singura referinta sau fiecare in parte .

Daca sunt mai multe reclamatii se prezinta copii pentru fiecare.

Referinta nu este obligatorie.

In afara de referinte paratul poate sa inainteze cererea reconventionala prin care el inainteaza anumite pretentii fata de reclamant, ele sunt acceptabile daca au legatura cu litigiul.

Efectele judiciare a intentarii procesului.

Dupa sesizarea instantei de judecata de reclamant prin inaintarea unei cereri de intentare a unei pricini civile se porneste procesul civil.

Prin inaintarea cererii si declansarii procesului civil, au loc unele schimbari in raportul juridic intre viitorii participanti la proces.

Odata cu intentarea cererii de chemare in judecata, reclamantul obliga instanta de a solutiona pricina (cazul) civila ce s-a ivit intre reclamant si parat.

Astfel porneste procesul civil in pricina concreta intre doi participanti la proces.

Odata cu declansarea procesului se creiaza raporturile de drept procedural intre instanta de judecata si participantii la proces.

Prin aceste raporturi intelegem drepturile participantilor la proces de a folosi toate mijloacele si drepturile procedurale respectand pe deplin procedura civila in solutionarea acestui litigiu.

Instanta de judecata nu trebuie sa omita nici una din procedurile obligatorii pentru a nu incalca legea fiind obligata sa solutioneze litigiul civil respectand principiile si normele dreptului procesual civil.

Participantii la proces si instanta de judecata folosindu-se de drepturile sale procedurale conform legislatiei si a codului de procedura civila indeplinesc toate actele procedurale necesare conform legii si in decursul mersului procesului civil care sunt prevazute special ne catre normele dreptului procesual civil.

Odata cu intentarea procesului civil paratul fiind invinuit de pricinuirea unei pagube sau de incalcarea unui drept civil fie acesta patrimonial fie nepatrimonial personal, este supus unei supravegheri din partea instantei de judecata si a organelor de drept. Daca cazul este legat de platirea pensiei de intretinere sau de platirea salariului odata cu depunerea cererii paratul este obligat sa plateasca pensia sau salariul indicat de reclamant, pana la adoptarea hotararii. In caz ca este legat de restituirea unei sume de bani paratul este obligat pana la hotararea instantei de judecata sa plateasca si dobanda ce ar fi obtinut el din aceasta (suma de bani).

Din cele examinate mai sus observam ca odata cu declansarea actiunii civile apar si unele efecte juridice ce reiese din procedura civila pentru examinarea litigiului civil atat instanta cat si participantii la proces sunt datori sa respecte toate etapele procedurii civile, numai asa examinand pricina civila in baza legii.

download