Alianta Nord Atlantica - Nato

Alianţa Nord Atlantica este o organizaţie politico-militară, care cuprinde actualmente un număr de 19 state si a luat fiinta in anul 1949 prin redactarea unui tratat compus din 14 articole in Washinton D.C. Acest tratat a fost ratificat pe data de 29 August a aceluiaşi an si scopul alianţei este rezumat pe prima pagina a tratatului in citeva propoziţii :
Credinţa in principiile unei naţiuni unite si dorinţa de a trai in pace cu toate popoarele si guvernele lumii
Hotărârea tuturor statelor semnatare a tratatului de a apăra libertatea , moştenirile comune, civilizaţiile bazate pe principii democratice, libertatile individuale icadrate in tiparele legii.
Ei caută sa promoveze stabilitatea din spaţiu Nord Atlantic printr-un efort colectiv de apărare si conservare a păcii.


ORGANIZAREA:
Organizaţia nord Atlantica este compusa din următoarele organisme :
1.Organizaţii si structuri civile
2.Organizaţii si structuri militare
3.Structuri de comanda militară
4.Alte organizaţii si structuri


ORGANIZARE ŞI STRUCTURI CIVILE
Cartierul General
Membrii internaţionali
Biroul Executiv General
Biroul Secretarului General
Biroul Secretarial Executiv
Biroul Informaţional si de presa care este compus din : Compartimentul Academic al Afacerilor Externe, Librărie, Compartimentul de audio vizual, Serviciul de date integrate, Serviciul de informare si documentare cu sediul la Kyiv (Ucraina ) , Biroul informaţional de la Moscova , Compartimentul de contacte cu statele partenere .
Membrii internaţionali sunt organizaţi astfel :
Biroul NATO pentru securitate
Biroul de afaceri politice
Biroul de planificare a apărării si organizare operaţionala, care are in subordinea sa compartimentul care se ocupa cu documentarea pentru partereniatul de pace
Compartimentul de suport al apărării care este la rândul sau impartit in : Grupul de direcţii naţionale pentru codificare care are in subordinea sa compartimentul care se ocupa cu codificarea NATO, Grupul naţional direcţional de asigurare a calitatii partereniale, Grupul forţelor armate si echipamente aeriene, Grupul forţelor armate si echipamente terestre, Grupul forţelor armate si echipamente navale, Compartimentul pentru muniţii si echipamente de manevra, Grupul pentru asigurarea siguranţei si modernizării de explozibili si muniţie
Cartierul General de consultanta , comanda si control a membrilor NATO
Compartimentul pentru securitatea investiţiilor , logistica si planificare a urgentelor
Compartimentul stiintific
Biroul Menegerial
Biroul de control financiar
Biroul directorial al resurselor
Biroul directorial al comitetelor bugetoriale
Biroul de audit internaţional
Biroul organizaţiilor de logistica si producţie


STRUCTURILE ŞI ORGANIZAŢIILE CIVILE NATO
Sediul Central NATO se afla in Brussels si este Cartierul general politic al Consiliului Nord Atlantic . Aici lucrează aproximativ 3150 de angajaţi , din care 1400 sunt membrii ai delegaţiilor naţionale reprezentative pentru NATO . Sunt de asemenea aproximativ 1300 de membrii civili ai grupului internaţional NATO , si peste 350 de membrii ai grupului internaţional militar .
Oficialii diplomatici ai tarilor partenere lucrează tot la Brussels. Fiecare tara membra a NATO este reprezentata printr-un Ambasador sau un Reprezentant Permanent , susţinut de o Delegaţie Naţionala compusa din oficiali care reprezintă tara in diferite comitete NATO. Având acelaşi loc de activitate , delegaţii tarilor partenere la alianţa pot menţine intre ei un contact informaţional optim si fata intârzieri .
Consiliul Nord Atlantic ( N.A.C. ) are autoritate politica efectiva si putere de decizie , fiind alcătuit din Reprezententii Permanenţi ai tarilor partenere la alianţa. El se intruneste o data pe saptamâna si are ca si activitate si intâlniri de rang înalt , de asemenea întâlniri cu Miniştri de Externe, ai Apărării si cu Primministrii statutul autoritatii si al puterii de decizie, ramânând acelaşi indiferent de nivelul intâlnirilor . Consiliul are un profil public important si poate emite declaraţii sau comunicate către Guvernele tarilor nemembre , in care explica politica si deciziile Alianţei . Consiliul a primit autoritate explicite si putere de decizie dar in limitele tratatului act ce sta la baza Alianţei Nord Atlantice , lucrind cu Comisii si Comitete, pentru a putea pune in practica hotaririle si deciziile Alianţei . Multe din aceste Comitete si Grupuri de planificare au fost create pentru a uşura munca Consiliului, prin asumarea de responsabilitati in domeniile aferente zonei lor de activitate (ex.planificare apărării, probleme nucleare). Astfel, Consiliul se identifica cu un Forum de deschidere larga , realizind consultanta pentru toate tarile partenere la Alianţa in toate problemele si conflictele ce le afectează securitatea .
Consiliul este cel mai important organism decizional al Alianţei Nord Atlantice . Toţi membrii alianţei au dreptul de a-si exprima liber punctul de vedere la masa discuţiilor . Deciziile sunt expresia dorinţei colective ale guvernelor membre ale Alianţei , exprimate in directia consensului , element primordial pe care se bazează luarea deciziilor . Fiecare Guvern are in Conciliu un Reprezentant Permanent cu rang de Ambasador . Reprezentanţii sunt sustinuti de un grup de delegaţi politici si militari care diferă ca număr de la o tara la alta . Când Consiliul se întâlneşte in aceasta componenta , se face referire la el cu cuvintele de Consiliul Permanent . Cel puţin de doua ori pe an , Consiliul are întâlniri la nivel înalt ( ministerial ) când fiecare tara este reprezentata de Ministrul de Afaceri Externe . Mai exista si sesiuni de întâlniri cu Miniştrii ai Apărării .Întâlnirile Consiliului sunt patronate de către Secretarul General sau in lipsa acestuia de Deputatul sau . Ambasadorul sau Reprezentatul Permanent cu activitatea cea mai lunga primeşte titlul de Paroh al Consiliului , el fiind invitat la întâlnirile ceremoniale ale Consiliului , sau cele ce au rolul de a alege Secretarul General , pentru a le prezida . La întâlnirile ministeriale , unul din Miniştri i-si asuma rolul de Preşedinte de Onoare . Poziţiile importante din Alianţa , sunt ocupate de unul din Reprezentanţii Permanenţi ai tarilor membre , in ordinea alfabetului Englez prin rotaţie anuala . La întâlnirile Consiliului , participanţii sunt asezati la masa rotunda in ordine alfabetica , pe naţiuni , urmând ordinea alfabetului Englez . Aceleaşi reguli se aplica si in structurile comitetoriale .
Temele discutate si deciziile luate la întâlnirile Consiliului , acoperă toate aspectele activitatilor organizaţiei , si se bazează de obicei pe rapoarte pregătite , la cererea Consiliului , de Comitetele subordonate. Subiectele abordate pot fi indicate in mod egal de oricare dintre naţiunile reprezentative , sau de Secretarul General . La discuţii , Reprezentanţii Permanenţi expun punctul de vedere al guvernului pe care i-l reprezintă , explicând astfel colegilor lor de la masa rotunda liniile politice adoptate . După incheerea lucrărilor , aceştia alcătuiesc un raport , adresat autoritatilor naţionale , in care fac o informare asupra cursului pe care l-a luat problema sau problemele discutate si poziţiile divergente ( după caz ) , pastrind astfel o legătura reala cu naţiunea pe care o reprezintă .
Când decizia a fost luata , acţiunea se bazează pe unanimitate si acord comun . Nu se iau decizii prin vot sau pe baza majoritarii . Fiecare Reprezentant Permanent al unei tari membre a Consiliului , are responsabilitate complete asupra deciziilor pe care le ia .
Lucrările Consiliului sunt pregătite de comitetele subordonate , cu responsabilitate , pe arii specifice din punct de vedere politic . Multe din aceste lucrări implica si Comitetele Politice Senatoriale , constituite din Deputaţi Permanenţi care sunt câte o data sustinuti ( după caz ) de experţi naţionali . Comitetele Politice Senatoriale au in responsabilitatea lor redactarea declaraţiilor si comunicatelor ce urmaza a fi emise de către Conciliu si se intilnesc in avans cu Miniştri pentru a creiona textele ce vor fi aprobate de către Conciliu . Alte aspecte ale activitatilor politice sunt rezolvate de către Comitetele Politice , care sunt alcătuite din consilieri politici ai delegaţiilor naţionale .
Când Consiliul are întâlniri la nivelul Ministerial ( Ministerul Apărării ) sau se confrunta cu probleme legate de strategii de apărare , alte Comitete Senatoriale ( ex. Grupul de lucru Executorial ) pot fi implicate in discuţii , avind rolul de organisme de consiliere . Daca pe agenda de lucru a Consiliului se afla probleme financiare Comitetul Senatorial al Resurselor sau cel Bugetorial Civil , Militar sau alt organism care este cu o activitate apropiata de cea dezbătuta , face pregătirea datelor pentru teme de discuţii .
Secretariatul Consiliului este alcătuit din membrii ai Grupului Internaţional de delegaţi sau din Secretariatul Executiv care are rolul de a coordona si a asigura rolul de mandatar executiv al Consiliului .
Biroul Executiv General este alcătuit din Secretarul General , Deputaţii Secretarului General , un Consilier legal si un Cosilier Special pentru problemele din Europa Centrala si Estica .
Biroul NATO pentru Securitate, coordonează, monitorizează si implementează politica privitoare la securitate a NATO . Conducătorul biroului este Secretarul General , Consilierul Principal pentru securitate si Preşedintele Comitetului pentu Securitate al NATO .
Comitetele Speciale sunt alcătuite din membrii Delegaţiilor tarilor participante la Alianţa . Preşedintele este ales prin rotaţie dintre membrii comitetelor . Ele au rolul de organisme de consiliere pentru Consiliu in probleme de spionaj , terorism sau alte probleme inrudite cu cele menţionate , ce pot afecta stabilitatea Alianţei .

download